{Οι πληροφορίες για τον τόμο Blast Comics είναι υπό κατασκευή}

http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/23_blastcomics01.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/23_blastcomics02.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/23_blastcomics03.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/23_blastcomics04.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/23_blastcomics05.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/23_blastcomics06.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/23_blastcomics07.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/23_blastcomics08.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/23_blastcomics09.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/23_blastcomics10.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/23_blastcomics11.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/23_blastcomics12.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/23_blastcomics13.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/23_blastcomics14.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/23_blastcomics15.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/23_blastcomics16.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/23_blastcomics17.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/23_blastcomics18.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/23_blastcomics19.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/23_blastcomics20.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/23_blastcomics21.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/23_blastcomics22.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/23_blastcomics23.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/23_blastcomics24.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/23_blastcomics25.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/23_blastcomics26.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/23_blastcomicspin-upsall.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/23_blastcomicseso01.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/23_blastcomicseso02.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/23_blastcomicsesopin-up.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/23_blastcomics00.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/23_blastcomicsstevepapas01.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/23_blastcomicsstevepapas02.jpg