{Οι πληροφορίες για το Φανζίν, το comic-πρόγραμμα των παραστάσεων του Φοίβου Δεληβοριά & Ζακ Στεφάνου, είναι υπό κατασκευή}

http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/44_fanzincover.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/44_fanzin01.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/44_fanzin02.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/44_fanzin03.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/44_fanzin04.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/44_fanzin05.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/44_fanzin06.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/44_fanzin07.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/44_fanzin08.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/44_fanzin09.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/44_fanzinvarioussketches.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/44_fanzinextracomic01.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/44_fanzinextracomic02.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/44_fanzinsketchfoivoszak.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/44_fanzinposter.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/44_fanzinposteroutside.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/44_fanzinstandsfoivoszak.jpg