{Οι πληροφορίες για το Τώρα πια ξυπνάω με τον ήλιο, του Παναγιώτη Πανταζή, είναι υπό κατασκευή}

http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/33_torapiaksipnao01.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/33_torapiaksipnao02.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/33_torapiaksipnao03.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/33_torapiaksipnao04.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/33_torapiaksipnao05.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/33_torapiaksipnao06.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/33_torapiaksipnao07.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/33_torapiaksipnao08.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/33_torapiaksipnao09.jpg