{Οι πληροφορίες για το Ροζblack #1 των Ege & Firzb, είναι υπό κατασκευή}

http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/40_rozblack01cover.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/40_rozblack0101.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/40_rozblack0102.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/40_rozblack0103.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/40_rozblack0104.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/40_rozblack0105.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/40_rozblack0106.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/40_rozblack0107.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/40_rozblack0108.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/40_rozblack0109.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/40_rozblack0110.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/40_rozblack0111.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/40_rozblack0112.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/40_rozblack01flyer.jpg