{Οι πληροφορίες για το Common Comics #1 του Παναγιώτη Πανταζή, είναι υπό κατασκευή}

http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/32_commoncomics01cover.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/32_commoncomics0101.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/32_commoncomics0102.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/32_commoncomics0103.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/32_commoncomics0104.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/32_commoncomics0105.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/32_commoncomics0106.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/32_commoncomics0107.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/32_commoncomics0108.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/32_commoncomics0109.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/32_commoncomics0110.jpg