{Οι πληροφορίες για το Common Comics #2 του Παναγιώτη Πανταζή, είναι υπό κατασκευή}

http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/31_commoncomics02cover.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/31_commoncomics0201.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/31_commoncomics0202.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/31_commoncomics0203.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/31_commoncomics0204.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/31_commoncomics0205.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/31_commoncomics0206.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/31_commoncomics0207.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/31_commoncomics0208.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/31_commoncomics0209.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/31_commoncomics0210.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/31_commoncomics02flyer.jpg