{Οι πληροφορίες για το KuroShiro (vol.1) του Δημήτρη Ταξή, είναι υπό κατασκευή}

http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/24_kuroshiro01.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/24_kuroshiro02.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/24_kuroshiro03.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/24_kuroshiro04.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/24_kuroshiro05.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/24_kuroshiro06.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/24_kuroshiro07.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/24_kuroshiro08.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/24_kuroshiro09.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/24_kuroshiro10.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/24_kuroshiro11.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/24_kuroshiro12.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/24_kuroshiro13.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/24_kuroshiro14.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/24_kuroshiro15.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/24_kuroshiro16.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/24_kuroshiro17.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/24_kuroshiro18.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/24_kuroshiro19.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/24_kuroshiro20.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/24_kuroshiro21.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/24_kuroshiro22.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/24_kuroshiro23.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/24_kuroshiro24.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/24_kuroshiro25.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/24_kuroshiro26.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/24_kuroshiro27.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/24_kuroshiro29.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/24_kuroshiro28.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/24_kuroshiro30.jpg