{Οι πληροφορίες για το Populart #1 του Τάσου Παπαϊωάννου, είναι υπό κατασκευή}

http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/25_populart0101.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/25_populart0102.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/25_populart0103.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/25_populart0104.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/25_populart0105.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/25_populart0106.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/25_populart0107.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/25_populart0108.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/25_populart0109.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/25_populart0110.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/25_populart0111.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/25_populart0112.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/25_populart0113.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/25_populart0114.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/25_populart0115.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/25_populart0116.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/25_populart0117.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/25_populart0118.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/25_populart0119.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/25_populart0120.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/25_populart0121.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/25_populart0122.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/25_populart0123.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/25_populart0124.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/25_populart01insidecover.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/25_populart01spread.jpg