{Οι πληροφορίες για το Populart Special: Happy Birthday To Me! του Τάσου Παπαϊωάννου, είναι υπό κατασκευή}

http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/27_populartspecial01.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/27_populartspecial02.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/27_populartspecial03.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/27_populartspecial04.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/27_populartspecial05.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/27_populartspecial06.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/27_populartspecial07.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/27_populartspecial08.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/27_populartspecial09.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/27_populartspecial10.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/27_populartspecial11.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/27_populartspecial12.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/27_populartspecial13.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/27_populartspecial14.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/27_populartspecial15.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/27_populartspecial16.jpg