{Οι πληροφορίες για την παρουσία της giganto books στο Comicdom Con Athens 2010, είναι υπό κατασκευή. Ωστώσο, παρακάτω μπορείτε να δείτε μερικές φωτογραφίες από το event}

http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/46_gigantocomicdom160401.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/46_gigantocomicdom160402.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/46_gigantocomicdom160403.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/46_gigantocomicdom160405.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/46_gigantocomicdom160406.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/46_gigantocomicdom170401.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/46_gigantocomicdom170405.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/46_gigantocomicdom170406.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/46_gigantocomicdom170407.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/46_gigantocomicdom170418.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/46_gigantocomicdom170413.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/46_gigantocomicdom170409.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/46_gigantocomicdom170410.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/46_gigantocomicdom170411.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/46_gigantocomicdom170412.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/46_gigantocomicdom170414.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/46_gigantocomicdom170415.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/46_gigantocomicdom170420.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/46_gigantocomicdom180408.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/46_gigantocomicdom180412.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/46_gigantocomicdom180409.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/46_gigantocomicdom180411.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/46_gigantocomicdom180410.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/46_gigantocomicdom180413.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/46_gigantocomicdom180407.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/46_gigantocomicdom180402.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/46_gigantocomicdom180403.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/46_gigantocomicdom180405.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/46_gigantocomicdom180404.jpg
http://www.gigantobooks.gr/files/gimgs/46_gigantocomicdom180401.jpg